Sociale tilbud

Find Sociale Tilbud – Danmarks største oversigt over sociale …

Find Sociale Tilbud – Danmarks største oversigt over sociale tilbud –

Danmarks bedste kontaktdatabase for sociale tilbud, socialpædagogiske opholdsteder, døgntilbud, krisecentre og andre sociale ydelser.

Landsorganisationen for sociale tilbud: Velkommen til LOS

Velkommen til LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel …

LOS har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

De sociale tilbud | Det Sociale Område i Region Midtjylland

De sociale tilbud | Det Sociale Område i Region Midtjylland – Socialområdet i Region Midtjylland

Region Midtjyllands sociale bosteder, institutioner og dagtilbud er samlet i otte specialområder, som du kan læse mere om her.

Sociale Tilbud Frederiksberg

På denne side finder du Frederiksberg Kommunes botilbud og bofællesskaber – både med og uden døgndækning.

Sociale Tilbud – CFD

CFD’s sociale tilbud består af otte virksomheder med 15 forskellige døgn- og dagtilbud. Målgruppen er personer, der er døve, døvblinde eller som har et …

CFD’s sociale tilbud består af otte virksomheder med 15 forskellige døgn- og dagtilbud. Målgruppen er personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab med en række forskellige yderligere funktionsnedsættelser.

Fælles for Sociale Tilbud – CFD

Grundstenen i CFD’s sociale tilbud er et fagligt kvalificeret personale med kernekompetencer indenfor kommunikation og socialpædagogik.

Sociale tilbud – Odense Kommune

Sociale tilbud

Hvis du har behov for et af Odense Kommunes sociale tilbud, vil vi tale med dig om dette behov. Den samtale kan enten foregå hos os, hos dig selv eller på …

Har du, eller er du pårørende til én, der har fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer?

Sociale tilbud – Region Sjælland

Sociale tilbud- Region Sjælland

28. nov. 2011 — Sociale tilbud. Her kan du finde de enkelte tilbud fra Region Sjælland fordelt på institutions- og tilbudstyper.

Sociale tilbud fra Region Sjælland

Keywords: sociale tilbud